0.01
 
  Meniu

2% parama

            Mieli draugai, keturkojai našlaičiai mums dėkoja už tai, ką jau padarėme. Už tai, kad nepraėjome pro šalį ir už tai, kad nelikome abejingi. Už tai, kad padovanojome gyvybę, suradome nors laikinus namus, už tai, kad vakar ir šiandien jie gavo pusryčius ir vakarienę. Už tai, kad palikome viltį sulaukti gražesnio rytojaus. Kad ir kaip gera džiaugtis jau padarytais darbais, visada lieka rytojus... Visada bus kažkas, ką dar galime padaryti, kuo galime prisidėti ir ką padovanoti. Visada galime laukti kol kažkam tos pagalbos Ypač reikės, bet galime iš anksto pasirūpinti, kad nelaimėlis tą pagalbą gautų nedelsiant.

            Jeigu nusprendėte paremti Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociaciją 2 proc. savo pajamų mokesčio, žemiau esanti informacija Jums.

            LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę - nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 proc.) paremti pasirinktą subjektą, kuris pagal LR labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų.

Ką turite atlikti, norėdami per pajamų mokestį suteikti paramą ?

            Turite užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jūs nuolat gyvenate, nustatytos FR0512 formos prašymą. Tai reikia padaryti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 d. (pavyzdžiui, 2017 metų iki 2018–05-01).

            Prašymą galite pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui, atsiųsti paštu. Tai galite padaryti tiek pats, tiek per darbdavį. Siunčiant paštu arba teikiant per darbdavį, prašymą reikia įdėti į voką, užklijuoti ir pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo.

            Jeigu privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas nustatytu laiku turi būti pateikiamas kartu su ta deklaracija.

            Savo 2 proc. paramos galite padalinti kelioms organizacijoms, tik jas reikia nurodyti vienoje prašymo formoje.

Kur gauti prašymo blanką?

            Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai.  VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme?

            Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą);

paramos gavėjo pavadinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį kodą;

ataskaitinį mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, 2017 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 2 procentų).

            Mokesčių administratorius patikrina prašymą ir, jei jame įrašyti ne visi privalomi duomenys,  apie tai informuojamas prašymą pateikęs gyventojas. Pastarasis turi teisę pateikti patikslintą prašymą ne vėliau kaip iki liepos 2 dienos.

            Prašymas turi būti pildomas laikantis tokių reikalavimų:

turi būti pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);

tekstas turi būti įrašytas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Jums reikia užpildyti 1, 2, 3V, 3P, 4 laukelius (visur jūsų duomenys), 5 laukely - 2017, 6S laukely – X, E1 laukelyje – 2, E2 laukelyje – 151374175, E4 – 2, E5 pildote, jei paramą norite skirti ilgiau nei vienerius metus.

            Atkreipiame dėmesį, kad gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos numerio, banko pavadinimo ir kodo nurodyti nereikia! Atsiskaitomosios  sąskaitos numerį galima nurodyti tik tuomet, jeigu paramą norima skirti konkrečiai paramos gavėjo vykdomai programai, kuriai įvykdyti yra atidaryta atskira sąskaita.

Ačiū už jūsų gerumą.

                

          

 

 
 
   
Prisijungę (182)
,0.0008,0.0017,0.0016,0.0018 ( + 0.0059) 0.040.13 (+ 0.09)